Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Türk Hukuk Sisteminde ceza yargılamaları, ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde yapılmaktadır. Ceza yargılamalarının yapıldığı esas görevli mahkemeler asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri olup bu iki mahkeme dışındaki diğer tüm ceza mahkemeleri özel kanunlarla kurulmuş …

Devamını Oku »

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı nedir?

6698 sayılı kişisel verilerin korunması adlı kanun kişisel verilerin korunmasına yönelik hazırlanan ilk kanundur. 12 Eylül 2010 da da Anayasal düzenlemeye dahil edilmiş olan bu kanun 24/03/2016 tarihinde kabul edilip 7/4/2016 tarihinde de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile amaçlanmak istenen kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği …

Devamını Oku »

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 125-131.maddeler arasında düzenlenmiştir. Hakaret suçunun oluşabilmesi için, bir kimseye onur, şeref, haysiyet ve saygınlığını incitecek ölçüde, somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da yakıştırmalarda bulunma ya da sövmek gerekmektedir. Hakaret suçu, huzurda ve gıyapta(kişinin yokluğunda) olmak üzere iki şekilde işlenebilir. Kişiyi …

Devamını Oku »

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları Nedir?

Bilişim hukukunun konusunu bilişim suçları oluşturmaktadır. Teknolojik aletler kullanılarak yapılan yanlış ya da zarar verici eylemler bilişim suçu olarak adlandırılır. Özellikle internet ve bilgisayar kullanımının artması ile birlikte bilişim suçları da artış göstermiştir. Bilişim suçlarını konu alan, teknolojik gelişmeler çerçevesinde her bir bireyin teknik,ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik …

Devamını Oku »

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Boşanma davasında aldatma nasıl ispat edilir?

Kanunda sınırlı olarak sayılan özel boşanma nedenlerinden birisidir. Evli bir erkek veya kadının, kocası veya karısı dışında üçüncü bir kişiyle isteyerek cinsel ilişkiye girmesi zina olarak tanımlanır. Çünkü bu hal, eşlerin, sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış niteliğinde olduğundan diğer eşe boşanma davası açma hakkı verir. Bir fiilin zina sayılabilmesi için; evlilik …

Devamını Oku »

Boşanma Ve Boşanma Davası Nedir?

Boşanma evliliği eşler hayattayken sona erdiren bir durumdur. Şüphesiz ki evlilik gibi boşanma kararı alıp evliliğin sonlandırılması da doğal bir durumdur.Taraflar yasal boşanma nedenleri var ise anlaşmalı veya çekişmeli boşanma dava yoluna gidebilirler.Unutmamak gerekir ki eşlerin boşanabilmeleri ancak bir hakim kararı ile mümkündür. Yani boşanma mutlaka belirli nedenlerle hakim kararı …

Devamını Oku »

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Aile toplumun en küçük yapı taşıdır. Aile içerisinde yetişen bireyler toplumu oluşturduğu için toplumun gelişiminde ailenin büyük rolü vardır. Anne, baba ve kardeşlerden oluşan aileler her birey için önemli bir olgudur. Bundan dolayıdır ki Türk Medeni Kanunumuz da aile kavramını koruyucu nitelikte düzenlenmiştir. Ancak aileyi oluşturan eşler her zaman bu …

Devamını Oku »